redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

2016 Vietnam Real Estate Market Outlook Report

Vietnam Major Report | February 2016

As we look forward to 2016, the macroeconomic environment is expected to keep improving. Thanks to its positive fundamentals, recently signed trade agreements, and affordable work force, Vietnam will continue to attract more foreign investment. However, competition will intensify and force the government to conduct proper changes in policies to stay competitive in the regional market.

In terms of real estate, leasing activities continue to gain momentum. Rent growth and occupancy levels witnessed sustained improvements across all property types. Nevertheless, the industry still needs more transparent approvals and a regulatory body to safeguard the interest of foreign investors. Developers should understand the objectives and investment pattern of these investors in order to spur more foreign capital.

Trong năm 2016, tình hình kinh tế vĩ mô được dự đoán sẽ tiếp tục được cải thiện. Nhờ vào những yếu tố cơ bản tích cực, các hiệp ước thương mại vừa ký kết, và nguồn lao động giá rẻ, Việt Nam tiếp tục thu hút thêm nhiều nguồn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cạnh tranh trong khu vực sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn và sẽ buộc Chính phủ có những điều chỉnh chính sách phù hợp, đặc biệt về thuế, để có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong khu vực.

Về ngành bất động sản, các hoạt động cho thuê tiếp tục đà tăng trưởng. Tốc độ tăng giá và tỷ lệ lấp đầy ghi nhận mức tăng trưởng ổn định xuyên suốt các mảng thị trường. Dẫu vậy, để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam phải nâng cao tính minh bạch trong việc phê duyệt dự án và chú trọng quản lý chặt chẽ các cơ quan có thẩm quyền. Các chủ đầu tư cũng nên tìm hiểu mục tiêu và xu hướng đầu tư của các khách hàng này để đẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.


Contacts


Desmond Sim
Head of Research, Southeast Asia
+65 63261638
Email

Dung Duong, MRICS
Head of Vietnam Research
+848 3824 6125
Email

An Nguyen, MRICS
Director, Vietnam Research
+844 2220 0220
Email2016 Vietnam Real Estate Market Outlook

Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam 2016

2016 Asia Pacific Real Estate Market Outlook